Naši členovia

Ľubomír Tollarovič

Ľubomír Tollarovič starší viedol organizáciu od roku 1990 ako veliteľ DHZ a zároveň aj ako predseda organizáie. Taktiež pôsobil ako okrskový funkcionár kde bol vyhodnotený ako najlepší funkcionár okresu. Aktívne sa venoval výcviku súťažných družstiev, ktoré tvoria silnú zložku hasičského zboru.

Ján Bartoš

Ján Bartoš - nar. 24.2.1928 - okrskový funkcionár, funkcionár DHZ Košolná. V obci Košolná znovu obnovil v podmienkach ľudovodemokratického Československa požiarne družstvo, aktívne sa podielal na práci miestnej organizácii Čs. zväzu Požiarnej ochrany. Pracoval ako okrskový inštruktor.