Členovia z roku 1991

Členovia DPZ Košolná dňa 5. mája 1991 pri príležitosti posviacky požiarneho práporu.