Výbor DHZ

predseda Mgr. Igor Rábara
veliteľ  Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Mgr. Veronika Kramárová
strojník  Mgr. Marán Mihok
organizačný referent Soňa Hornáková
referent mládeže Ing. Matúš Štefanovič
člen výboru Ľubomír Tollarovič, st.
revízor Jozef Vachan
revízor Patrik Daniš