Výbor DHZ

predseda Mgr. Igor Rábara
veliteľ  Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Lea Loučková
referent prevencie  Lea Loučková
strojník  Mgr. Marán Mihok
organizačný referent Soňa Horňáková
referent mládeže Matúš Štefanovič
člen výboru Ľubomír Tollarovič, st.
revízor Jozef Vachan, Patrik Daniš