Tradičný ples

Tradičný ples 2017

Tradičný ples - koná sa pravidelne koná v piatok koncom januára alebo začiatkom februára, pozvaní sú miestni občania i priaznivci DHZ Košolná z okolia. Nasledujúci ples sa bude konať 2. februára 2018, do tanca bude hrať hudobná skupina Tip. Už teraz Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.