Tradičný ples

Tradičný ples

Tradičný ples - koná sa pravidelne koná v piatok koncom januára alebo začiatkom februára, pozvaní sú miestni občania i priaznivci DHZ Košolná z okolia. Nasledujúci ples sa bude konať 8. februára 2019, do tanca bude hrať hudobná skupina Tip. Už teraz Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.