Odstraňovanie následkov po povodni v Košolnej 9/2016

Dňa 17.09.2016 sa Obcou Košolná prehnala silná búrka, ktorá spôsobila rozsiahlu povodeň. Práce na odstraňovaní následkov po povodni v obci prebiehali dva dni. Odstraňovali sme nánosy blata z ciest a chodníkov, prečisťovali sme kanály, umývali cesty. So žiadosťou o pomoc pri umývaní ciest bol oslovený DHZ Horné Orešany, ktorý nám bez nároku na odmenu vyšiel v ústrety, za čo im ďakujeme. Na žiadosť občanov sme počas nasledujúcich dní vykonávali čerpanie studní zaplavených kalnou vodou. Pomoc sme poskytli pri čerpaní vody zo siedmych studní.