Hasenie kanálu 9/2016

Dňa 12.9.2016 v podvečerných hodinách členovia zásového tímu zasahovali pri hasení kanálu po vypaľovaní trávy na hranici katastra Košolná - Dolné Orešany. Na druhej strane kanálu bolo pole so suchou slnečnicou patriace PD Košolná