Zmiešané súťažné družstvo 2018

Toto zmiešané družstvo reprezentovalo DHZ Košolná na obvodovom kole v Lošonci kde sa umiestnilo na 3. mieste.