Súťažné družstvo mužov a žien 2017

Súťažné družstvo DHZ Košolná v roku 2017 tvorili: Ľubomír Tollarovič, Marián Mihok, Peter Ševčík, Matúš Štefanovič, Jakub Šťastný, Karol Vykydál, Tomáš Šatura, Igor Ponc, Lea Loučková a Soňa Hornáková