Súťažné družstvo mužov 2016

Súťažné družstvo DHZ Košolná v roku 2016 tvorili: Ľubomír Tollarovič, Marián Mihok, Peter Ševčík, Matúš Štefanovič, Tomáš Kramár, Tomáš Šatura, Igor Ponc, David Hudek, Daniel Birkuš