Obvodové kolo Bíňovce 2017

Obvodové kolo hasičskej súťaže DHZ sa konalo 13. mája 2017 v Bíňovciach. Vzhľadom na to, že tento rok je postupový prvé dve družstvá postúpili na Okresné kolo súťaže DHZ. Košolná sa umiestnila na 2. mieste a postúpila na Okresné kolo. Súťažné družstvo DHZ Košolná tvorili títo členovia: Lea Loučková, Soňa Hornáková, Marian Mihok, Ľubomír Tollarovič, Igor Ponc, Matúš Štefanovič, Peter Ševčík, Tomáš Šatura - nie je na fotografii.