Hasiči deťom 2016

Dňa 27.08.2016 DHZ Košolná v spolupráci s obecným úradom v Košolnej zorganizoval už 3.ročník športovo-zábavného podujatia pre deti. Pre deti boli pripravené zábavné i súťažné disciplíny s hasičskou tématikou, skákací hrad, jazda na koňoch. V rámci súťažnej disciplíny mohli deti vyhrať hasičské tričká a šiltovky. Všetci malí hasiči boli za zvládnutie disciplín odmenení balíčkom so sladkosťami a nanukmi. Pre dospelých bol pripravený guláš a bufet. Vydarená akcia, počas ktorej nám prialo aj počasie, sa končila spoločnou opekačkou.
Veríme, že si všetci odniesli pekné dojmy zo spoločne stráveného popoludnia a že deti sa už tešia na ďaľší ročník. Ďakujeme za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, rodine Kriškovej za program s koníkmi a sponzorom.