Tradičný ples 2019

Dobrovoľný hasičský zbor v Košolnej  organizuje tak ako po minulé roky tradičný ples, ktorý sa uskutoční dňa 8. februára 2019 v kultúrnom dome v Košolnej. Do tanca bude hrať hudobná skupina TIP.

Tešíme sa na vašu účasť a spoločnú zábavu s Vami.
výbor DHZ Košolná